Blog

Từ Khóa Quảng Cáo Trong Quảng Cáo Tìm Kiếm

Tác giả: admin | Ngày cập nhật: 18 Tháng Tám, 2021

Từ khóa quảng cáo đóng một vai trò đặt biệt quan trọng trong một chiến dịch Tìm kiếm. Vậy các bạn đã thực sự hiểu hết về công cụ này chưa ? Ở bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về từ khóa tìm kiếm. Từ khóa tìm kiếm là gì, cách từ khóa hoạt động cũng như các đối sánh của từ khóa tìm kiếm trong Google Ads.

Từ khóa Google Ads là những từ hoặc cụm từ mà bạn dùng để quảng cáo của bạn khớp với những cụm từ mà người dùng tìm kiếm. 

Việc lựa chọn từ khóa phù hợp và chính xác có thể giúp bạn tiếp cận được đúng khách hàng mong muốn. Dùng từ khóa phù hợp cũng giúp bạn cải thiện điểm tối ưu cũng như điểm chất lượng của bạn. Ngoài ra, việc này cũng giúp bạn kiểm soát ngân sách một cách tốt nhất.

Dưới đây là một số ví dụ về từ khóa tìm kiếm :

Vậy cách từ khóa tìm kiếm hoạt động là gì ?

Để quảng cáo của bạn có khả năng hiển thị trên 1 phiên tìm kiếm của người dùng thì từ khóa của bạn phải khớp với những từ hoặc cụm từ mà người dùng tìm kiếm ( truy vấn tìm kiếm ). Khi người dùng tìm kiếm 1 từ hoặc cụm từ khớp với từ khóa của bạn, quảng cáo của bạn có thể tham gia vào 1 phiên đấu giá để xác định xem quảng cáo có được hiển thị trên phiên tìm kiếm đó không.

Vị trí hiển thị quảng cáo của bạn sẽ được quyết định bằng chỉ số AdRank. Các nhà quảng cáo khác sẽ cạnh tranh cho 1 vị trí tốt cũng thông qua chỉ số này.

Điểm chất lượng của từ khóa tìm kiếm:

Điểm chất lượng của từ khóa được tính dựa trên tỷ lệ nhấp chuột, mức độ liên quan của từ khóa và mẫu quảng cáo và trải nghiệm trang đích của bạn. Quảng cáo có điểm chất lượng cao hơn sẽ giúp bạn có vị trí cao hơn cũng như tiếm kiệm ngân sách hơn.

Điểm chất lượng sẽ được đánh giá theo thang từ 1-10

Các loại đối sánh của từ khóa tìm kiếm:

Đối sánh từ khóa giúp bạn có thể kiểm soát những truy vấn nào của người dùng kích hoạt quảng cáo của bạn.

Trong Google Ads có 4 loại đối sánh từ khóa :

  • Đối sánh cụm từ
  • Đối sánh chính xác
  • Đối sánh rộng
  • Đối sánh rộng có chỉnh sửa

Mình sẽ giải thích cụ thể và đi kèm ví dụ cụ thể để các bạn có thể hiểu rõ hơn .

Tags: