THÔNG TIN THANH TOÁN

Chủ tài khoản: Vũ Quang Trung
Số tài khoản: 0934491044
Ngân hàng: Quân Đội (MB Bank)
Chi nhánh: Hoàng Quốc Việt

Cú pháp
[GAZ01] [Họ và tên] [Số điện thoại] [Số lượng đăng ký]
(Ví dụ: GAZ01 Vu Quang Trung 0999999999 02)

Vui lòng xác nhận thanh toán bằng cách gửi hình ảnh giao dịch thành công tại: m.me/neuronvietnam

Sau khi nhận được thông tin thanh toán. Chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận và xếp lịch học cho quý vị!

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!